Over de ijsclub

De ijsbaan is eigendom van de Gemeente Tytsjerksteradiel, behalve het ijsbaanhokje, deze is eigendom van de club zelf. De club huurt de schaatsbaan van de gemeente gedurende de wintermaanden van november tot maart. Wanneer u op de schaatsen staat, is het voordelig om een lidmaatschap aan te gaan. De prijzen hiervan vindt u onder het tab blad Tarieven. De ijsclub heeft op dit moment ruim 400 leden.

Tijdens de openstelling zijn er altijd minimaal 2 medewerkers aanwezig. Deze medewerkers zien erop toe dat de veiligheid en een gezellige sfeer gewaarborgd blijft. Maar het loket wordt ook door hen bediend als ook het schoonhouden van de baan. Verder organiseert de ijsclub ook leuke evenementen. Zo werd er ter afsluiting van het schaatsseizoen in de voorgaande jaren een lampjestocht en een verkleedfeest georganiseerd.

In samenwerking met de ijsclub Oudkerk organiseert onze ijsclub ook de Trynwâldentocht. Dit maakt de winter toch heel bijzonder in Gytsjerk. 'Mar dan moatte wy wol iis ha !'

We weten allemaal dat vele verenigingen, stichtingen en clubs niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers die met enthousiasme een steentje willen bijdragen aan onze gemeenschap. Je krijgt er zoveel voor terug: sociale contacten, gezelligheid, zingeving en dankbaarheid. Vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen willen steken en de ijsclub Gytsjerk willen ondersteunen bij werkzaamheden, zijn van harte welkom!

Het bestuur

Peter Brouwer- voorzitter

Vacant- secretaris en web beheerder

Johannes Postma- penningmeester

Vacant- algemeen bestuurslid

Joke van der Woude- algemeen bestuurslid

Henk Beekman- IJsmeester en algemeen bestuurslid

Harry Talsma- algemeen bestuurslid

 Ere lid

Offe Wesselius                        Jappie Faber                          Sytse de Vries                          Durk Wesselius (in herinnering)

Lid van verdienste

Ype Sijperda